شما اینجا هستید   |

    فعالیت ها : خلاصه فعالیت های مدیریتی دکتر طهرانچی

o      مشاور رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در پژوهش های علم و فناوری: ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۶

o      معاون پژوهش های علم و فناوری مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام: اسفند  ۱۳۹۲ – مرداد ماه۱۳۹۵

o      “معاون علمی آستان قدس رضوی از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ ”

o      رئیس دانشگاه شهید بهشتی: اردیبهشت ماه ۱۳۹۱ تا بهمن ماه ۱۳۹۵

o      رئیس کمیته روابط بین دانشگاهی کمیسیون عالی همکاری های فناوری ایران و روسیه ۱۳۹۳ تا کنون

o      رئیس کمیسیون  تخصصی علوم پایه شورای عالی عتف: ۱۳۸۹ تا کنون

o      رئیس مرکز نشر دانشگاهی: ۱۳۸۷ تا۱۳۹۱

o      معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی :۱۳۸۴- ۱۳۸۶

o      مدیر قطب علمی فوتونِیک دانشگاه شهید بهشتی: ۱۳۸۶ تا۱۳۹۲

o      عضو هیات مدیره انجمن اپتیک و فوتونیک ایران۱۳۸۸ تا۱۳۹۲

o      مجری طرح عمده فوتونیک موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی : ۱۳۸۲ – ۱۳۸۳

o      رئیس گروه فیزیک دانشگاه پیام نور: ۱۳۷۷-۱۳۷۸

o      عضو کمیته علمی مطالعات سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور ۱۳۸۷-۱۳۸۸

o      معاون اجرایی و برنامه ریزی دانشکده علوم دانشگاه شهید بهشتی: ۱۳۷۷-۱۳۷۸

o      معاون پژوهشی پژوهشکده لیزر دانشگاه شهید بهشتی: ۱۳۸۲  -۱۳۸۴

o      معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم دانشگاه شهید بهشتی : ۱۳۷۸ -۱۳۸۲

o      از موسسین پژوهشکده لیزر دانشگاه شهید بهشتی

o      از موسسین دانشکده فناوری های نوین دانشگاه شهید بهشتی

به اشتراک بگذارید : | | |