شما اینجا هستید   |

    اخبار : دانشگاه آزاد به جای فرصت مطالعاتی مأموریت مطالعاتی دارد

محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه فرصت‌های مطالعاتی تبدیل به مأموریت مطالعاتی شده است،‌گفت: فرصت مطالعاتی واژه‌ای بود که به اعتقاد دانشگاه آزاد ایام آن گذشته است چرا که برای نظام آموزش عالی مأموریت‌محور آئین‌نامه جدیدی را در دانشگاه آزاد مصوب کردیم، به طوری که در آن فرصت مطالعاتی را به مأموریت مطالعاتی تغییر دادیم.
مأموریت مطالعاتی مسیر حرکت را نشان می دهد
وی افزود: در مأموریت مطالعاتی برای دانشجویان و اساتید دانشگاهی مسیر حرکت و هدف از مطالعات با موضوعات خاص مشخص شده و در یک زمان‌بندی از قبل تعیین شده انجام می‌شود.
آئین نامه جدید مأموریت مطالعاتی به زودی ابلاغ می شود
طهرانچی تصریح کرد: تبدیل فرصت مطالعاتی به مأموریت مطالعاتی با توجه به آئین‌نامه جدیدی در این دانشگاه مصوب شده است به زودی ابلاغ خواهد شد.این در حالی است که ما معتقدیم با طرح وضعیت مأموریت مطالعاتی می‌توانیم نه تنها به دستاوردهای علمی بیشتری دست پیدا کنیم بلکه سرعت رشد علم افزایش پیدا خواهد کرد.

به اشتراک بگذارید : | | |