شما اینجا هستید   |

    دسته: فعالیت ها

آرشیو مطالب : دسته: فعالیت ها

تعداد مطالب این دسته 8 عدد می باشد
خلاصه فعالیت های مدیریتی دکتر طهرانچی
۱۳۹۷-۱۲-۲۱

o      مشاور رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در پژوهش های علم و فناوری: ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۶ o      رئیس دانشگاه شهید بهشتی: اردیبهشت ماه ۱۳۹۱  تا بهمن ماه ۱۳۹۵ o      معاون پژوهش های علم و فناوری مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام: اسفند  ۱۳۹۲ – مرداد ماه۱۳۹۵ o      رئیس کمیته روابط […]

معاون پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
رئیس مرکز نشر دانشگاهی از آذر ۱۳۸۷ تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۱
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
معاون پژوهش های علم و فناوری مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام از مرداد ماه۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
رئیس دانشگاه شهید بهشتی از اردیبهشت ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۵
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
معاون علمی آستان قدس رضوی از اسفندماه ۱۳۹۵تا مهرماه ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز و استان تهران از مرداد ۱۳۹۶ تا مهرماه ۱۳۹۷
۱۳۹۷-۱۱-۱۸
صفحه دانشگاهی دکتر طهرانچی
۱۳۹۷-۱۱-۰۲