شما اینجا هستید   |

    برچسب: غذا و کشاورزی

برچسب زده شده با : غذا و کشاورزی

سال ۱۳۹۸ توجه ویژه ای به حوزه غذا و کشاورزی خواهیم داشت
1397-11-15

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: برگزاری نمایشگاه هایی مانند فن بازار نشان می دهد انجام حمایت مناسب و زنجیره سازی توان‌ها می تواند منافع ملی کشور را در حد بسیاری تأمین کند.