شما اینجا هستید   |

    برچسب ویدیو: رئیس جمهور

آرشیو مطالب : برچسب ویدیو: رئیس جمهور

ویدیو: سخنرانی دکتر طهرانچی رئیس وقت دانشگاه بهشتی در ۱۶ آذر۹۲
۱۳۹۹-۰۶-۱۶

سخنرانی دکتر طهرانچی رئیس وقت دانشگاه شهید بهشتی در ۱۶ آذر ۱۳۹۲ …