متن کامل سخنان دکتر محمد مهدی طهرانچی در محضر مقام معظم رهبری
بسم الله الرحمن الرحیم
با حمد و ستایش به محضر حضرت باری تعالی و درود بر پیامبر خاتم و اهل بیت کرامش اجازه می خواهم در این مجال اندک با تکیه بر آشنایی ام در حوزه سیاست گذاری علم و همچنین علوم و فناوری های اقتدار آفرین مانند فیزیک و هسته ای چند نکته را عرضه دارم. براساس الگوی توسعه علم در دوران معاصر پیشرفت علمی اگر با چهار رکن هسته ای ، فضایی و علوم سایبری برآمده از علوم و فناوری همگرا و همچنین نگاه نو فلسفی و بنیادی همراه شود می تواند اقتدار آفرین باشد. کوتاه اشاره می نمایم آمریکا با سلطه بر دانش هسته ای ابرقدرتی خود را به دنیای پس از جنگ جهانی دیکته کرد شوروی در سال ۱۹۵۷ با پرتاب فضانورد اسپوتنیک دوران جنگ سرد را آغاز کرد و قرن بیست و یک نیز با علوم و فناوری های همگرا NBICS که زیرساخت جهان شبکه ای را شکل می دهد توسط ایالات متحده وارد مرحله جدیدی از تمدن غرب گردید. بر اساس اسناد صریح توسعه علمی ایالات متحده و انگلستان در سالهای اخیر، پیشرفت علمی دیگر کشورها و تغییر جغرافیای پژوهش و آموزش و حتی تجاری سازی علم پس از دهه ها رهبری آمریکا و اروپا بعنوان تهدیدی برای سلطه این کشور ها به شمار می رود. لذا از دید غرب پیشرفت علمی الهام بخش ایران اسلامی توامان با پیشرفت هسته ای و موشکی و فضایی و علوم و فناوری های همگرا و تغییر در بنیان های علوم انسانی اجتماعی باید متوقف گردد. او رشد علمی در ایران را تهدید می داند زیرا که ایجاد جریان ملی دانش مستقل از جریان غرب و ره پویی مسیری که به تمدن نوین علمی بیانجامد می تواند تلاش چند صد ساله غرب در مورد ادعای عقیم بودن در تمدن زایی دوران اسلامی رهبری علم در این سرزمین و انتساب نقش شارح و حامل برای اندیشمندان اسلامی در آن دوران را نقش برآب سازد و نوید بخش تمدن نوین اسلامی باشد. پس با تحریم و نفوذ جلوگیری در پیشرفت علمی را نشانه رفته است. از طرف دیگر به گواه اسناد راهبردی بین المللی علم و فناوری، پیشرفت علمی منشا اقتدار سیاسی، اقتصادی کشورها است و توقف هزینه کرد و حمایت کلان از علم به اسم رکود اقتصادی و حتی ریاضت اقتصادی را خسارت ملی مضاعف تلقی می کنند. پس دولت نباید تصور کند که توقف حمایت از طرح های کلان ملی و پژوهشهای دانشگاهی و دستاورد هایی همچون ساخت ماهواره دانشگاهی در جسارت طرف مقابل و بدعهدی او بی تاثیر بوده است. دانش تبعی راهگشا نیست و بدانیم مراودات بین المللی در الگوی اعلامی نظام سلطه یعنی رقابت بجای همکاری، بیشتر بدنبال از کاراندازی موتور محرکه پیشرفت علمی است نه کمک به آن. و دولت لاید به این باور برسد که خروج از شرایط تحریم اقتصادی با اقتدار و پیشرفت علمی و تکیه بر منابع انسانی تحصیل کرده ممکن است .
ادامه مطلب