شما اینجا هستید   |

    اخبار : لزوم شبکه سازی دانشگاه‌های جوامع اسلامی بر مبنای دانشگاه اسلامی و نظریه تقریب مذاهب
لزوم شبکه سازی دانشگاه‌های جوامع اسلامی بر مبنای دانشگاه اسلامی و نظریه تقریب مذاهب
دکتر طهرانچی در نشست اتحادیه اندیشمندان دانشگاهی جهان اسلام تأکید کرد

لزوم شبکه سازی دانشگاه‌های جوامع اسلامی بر مبنای دانشگاه اسلامی و نظریه تقریب مذاهب

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: اکنون علاوه بر شبکه دانشمندان مسلمان، نیازمند شبکه دانشگاه‌های جوامع اسلامی بر مبنای دانشگاه اسلامی هستیم.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در نشست تخصصی اتحادیه اندیشمندان دانشگاهی جهان اسلام که همزمان با سی و سومین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی عصر امروز در هتل آزادی تهران برگزار شد، با اشاره به لزوم شبکه سازی دانشگاه های جوامع اسلامی اظهار داشت: وحدت بین جامعه اسلامی یک گفتمان است که به دنبال آن بحث شبکه سازی، نمادسازی و نهادسازی مطرح می شود تا سرانجام به رفتارسازی در جامعه اسلامی بیانجامد.

وی ادامه داد: سؤالی که در این باره مطرح می شود، این است که آیا شبکه سازی که بعد از گفتمان سازی مطرح می شود، بین اندیشمندان مسلمان کافی است یا برای اینکه این وحدت به تمدن نوین اسلامی منجر شود، نیازمند یک حرکت مکمل تحت عنوان شبکه سازی بین دانشگاه ها هستیم؟

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد: مقام معظم رهبری برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی نقش محوری را برای دانشگاه ها تبیین کردند که باید براساس میراث تاریخی و علمی و تجربه گرانقدر انقلاب اسلامی در شکل گیری تمدن نوین اسلامی نقش آفرینی کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با طرح این پرسش که آیا دانشگاه های فعلی جهان اسلام به عنوان نهادی برآمده از مدرنیته غرب که در جوامع اسلامی ظهور و بروز یافته، می توانند در رسیدن به این تمدن نوین اسلامی راهگشا باشند؟ خاطرنشان کرد: ما نیازمند تحول و صیرورت در دانشگاه هایمان هستیم، همانطور که در تبیین این مسأله مقام معظم رهبری می فرمایند که نیازمند اصلاح، تحول و صیرورت درونی هستیم، چرا که دانشگاه هایی که از غرب در سرزمین و جامعه ما نهادینه شدند، مبتنی بر یک دین زدایی و تقلید علمی و نه ابتکار علمی شکل گرفته اند.

دکتر طهرانچی تصریح کرد: آنچه که در دانشگاه غرب و دانشگاه مدرن غربی مطرح می شود، این است که دانشگاه نقش اساسی خود را به این امر نهاده و مبتنی بر نظامات شغلی و وابستگی به آنها یکپارچگی اجتماعی را پدید بیاورند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه فرهنگ شهروندی که در دانشگاه های غرب تولید می شود، مبتنی بر دین زدایی از دانشگاه است، افزود: تشیع و تسنن در دیدگاه دانشگاه غربی تفاوتی ندارند، چرا که دانشگاه غرب می گوید که با کنار گذاشتن دین و صحبت با هم مبتنی بر نظریه شهروندی کنار هم قرار گیریم، اما آنچه که ما برای تمدن نوین اسلامی احتیاج داریم، دانشگاه اسلامی است.

وی تأکید کرد: غرب در این باره چنین مطرح می کند که اسلامی شدن دانشگاه ها در محیط جهانی به عنوان یک چالش بزرگ و مهم برای هژمونی فرهنگ دانشگاه غرب است، چرا که آنها درک کرده اند که این تمایل روشنفکران مسلمان در تعریف دانشگاه اسلامی به معنای پذیرش حاکمیت اسلام است.

دکتر طهرانچی در پایان خاطرنشان کرد: اکنون علاوه بر شبکه دانشمندان مسلمان، نیازمند شبکه دانشگاه های جوامع اسلامی بر مبنای دانشگاه اسلامی هستیم که در این دانشگاه نظریه تقریب مذاهب به عنوان یک نظریه عامل یکپارچگی باشد.

به اشتراک بگذارید : | | |