شما اینجا هستید   |

    اخبار : دکتر طهرانچی «بخشنامه مأموریت مطالعاتی در دانشگاه ها، مراکز علمی، جامعه و صنعت» را ابلاغ کرد
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بخشنامه مأموریت مطالعاتی در دانشگاه ها، مراکز علمی، جامعه و صنعت را ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بخشنامه مأموریت مطالعاتی در دانشگاه ها، مراکز علمی، جامعه و صنعت را به معاونان، رؤسای مراکز، مدیران کل سازمان مرکزی، رؤسای استان ها، واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ کرد.

دکتر طهرانچی تأکید کرده است: این بخشنامه، با توجه به سند دانشگاه اسلامی و در راستای پیاده‌سازی راهبردهای آن ازجمله راهبرد ۱۳ نظام آموزشی مبنی بر تحول هدفمند فرصت های مطالعاتی و ساماندهی و هدایت علمی و فرهنگی دانشجویان و اساتید با توجه به نیازها و اولویت های کشور، ابلاغ می شود.

توجه به راهبرد ۴ نظام پژوهش و فناوری در سند دانشگاه اسلامی، مبنی بر ساماندهی و هدفمندسازی برنامه های پژوهشی براساس مزیت های نسبی و رقابتی و مأموریت‌گرایی دانشگاه و همچنین به منظور ارتباط پیوسته و هدفمند اعضای هیأت علمی با سایر دانشگاه ها و مؤسسات علمی و پژوهشی معتبر داخلی و خارجی، در راستای توانمندسازی علمی و آشنایی با دستاوردها و روش های جدید علمی و فناوری و نیز رفع مشکلات جامعه و صنعت و اعتلای موقعیت علمی و فناوری کشور و حضور در عرصه های علمی بین‌المللی، از دیگر چشم‌اندازهای ابلاغ این بخشنامه است.

بخشنامه مأموریت مطالعاتی در دانشگاه ها، مراکز علمی، جامعه و صنعت، در ۱۹ ماده و ۲۸ تبصره ابلاغ شده و دارای رویکردهایی ازجمله تغییر فرصت مطالعاتی به مأموریت مطالعاتی در راستای رفع مشکلات دانشگاه، جامعه و صنعت با اولویت نظام موضوعات دانشگاه، سامان‌بخشی مأموریت مطالعاتی اعضای هیأت علمی و دانشجویان در داخل و متقاضیان خارج از دانشگاه، امکان مأموریت مطالعاتی در جامعه و صنعت در کنار مأموریت مطالعاتی در خارج از کشور، تدوین فرآیند پذیرش مأموریت مطالعاتی برای متقاضیان خارج از دانشگاه برای حضور در دانشگاه آزاد اسلامی، مرتفع‌سازی نقص های بخشنامه های قبلی درخصوص مشکلات مالی و ارزی متقاضیان مأموریت مطالعاتی و تفویض اختیارات مرتبط با مأموریت مطالعاتی در جامعه و صنعت به شورای پژوهش و فناوری استان ها است.

براساس بندهای این بخشنامه و با توجه به اینکه هدفمند شدن مأموریت مطالعاتی در راستای نظام موضوعات دانشگاه با هدف رفع مشکلات دانشگاه، جامعه و صنعت، از اولویت های راهبردی دانشگاه است، لازم است مسئولان دانشگاه در حوزه های مختلف اهتمام ویژه نسبت به اجرای صحیح، دقیق و بهنگام این بخشنامه داشته باشند.

گفتنی است بخشنامه مأموریت مطالعاتی در دانشگاه ها، مراکز علمی، جامعه و صنعت که به تفصیل تدوین شده و شامل مواردی ازجمله تعریف ها، اهداف، شرایط اجرای دوره مأموریت مطالعاتی، ضوابط و شرایط متقاضی، الزامات متقاضی، وظایف واحد عملیاتی، امتیازات و الزامات دانشگاه، فرآیند ارزیابی گزارش مأموریت مطالعاتی، وظایف شورای پژوهش و فناوری استان، فرآیند صدور مجوز استفاده از مأموریت مطالعاتی، مدارک موردنیاز برای بررسی متقاضیان استفاده از دوره مأموریت مطالعاتی و… است، در اختیار واحدها و مراکز دانشگاهی قرار گرفته است.

به اشتراک بگذارید : | | |