شما اینجا هستید   |

    اخبار : دانشگاه آزاد اسلامی را باید به سازمان حل مسأله تبدیل کرد/ نمی‌توانیم با تک پژوهش‌ها مسائل دنیای امروز را پاسخ دهیم/ دانشگاه آزاد می تواند نخستین دانشگاه حل مسأله در کشور باشد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، جلسه مجریان برنامه علمی و رؤسای دبیرخانه پایش آزاد با حضور دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر محمد علی اکبری رئیس دبیرخانه پایش آزاد امروز در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

دکتر طهرانچی در این جلسه با تبریک دهه فجر گفت: در دنیا بحث آموزش عالی یک فرآیند فرد محور نیست، بلکه یک حرکت سازمانی و یک سازمان پژوهشی است. در کشور ایران دانشگاه یک سازمان آموزشی بود، بدین معنا که دانشجو با گذراندن ۱۳۲ واحد درسی موفق به دریافت مقطع کارشناسی می شد.

وی با بیان اینکه تصور ما از دانشگاه صرفاً سازمان آموزشی بود، اظهار داشت: به تدریج مفهوم پژوهشی و فعالیت های پژوهشی را وارد این سازمان کردیم، در حالی که برنامه و حکمرانی پژوهشی نداشتیم. حکمرانی آموزشی در همه سطوح از جمله سطح گروه، شورای آموزشی واحد، استان و دانشگاه، شورای گسترش و برنامه ریزی وزارتین علوم و بهداشت ساز و کار برنامه آموزشی را تأمین می کنند. تحصیلات تکمیلی در هیچ جای دنیا به عنوان یک فعل آموزشی محسوب نمی شود و برنامه پژوهشی، برنامه های منفرد، شخصی و گسسته نیست.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی از دانشگاه آموزشی به دانشگاه پژوهشی گذار کرده، زیرا جمعیت تحصیلات تکمیلی آن بیش از جمعیت آموزشی است. این دانشگاه یک نظام حل مسأله و سازمان آموزشی است که می خواهد سازمان پژوهشی نیز باشد.

دکتر طهرانچی به بند ۵ راهبرد پژوهش و فناوری در سند اسلامی شدن دانشگاه اشاره و تصریح کرد: براساس این راهبرد، همه اختیارات ایجاد یک سازمان پژوهشی به دانشگاه ها واگذار شده و باید سازوکار ضابطه مند به منظور تصویب موضوعات پایان نامه ها در چارچوب نظام موضوعات پژوهشی کشور طراحی شود.

وی با تأکید بر اینکه قدرت دانشگاه آزاد اسلامی در شبکه ای بودن آن است، خاطرنشان کرد: امروز مفتخریم که شبکه ای از محققان و پژوهشگران در دانشگاه آزاد اسلامی فعالیت می کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: پژوهش ایران ماحصل تحصیلات تکمیلی است. ۵۷ هزار مقاله کشور نتیجه کار دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید است. در دانشگاه آزاد اسلامی برای تحصیلات تکمیلی بستر آموزشی خلق کردیم.

عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: دانشگاه آزاد اسلامی اکنون صاحب دو برنامه آموزشی و پژوهشی است. در برنامه آموزشی دانشجویان با گذراندن واحدهای درسی موفق به دریافت مدرک تحصیلی می‌شوند و در برنامه پژوهشی دانشجویان در یک زمان از دیدگاه و ابعاد مختلف به یک مسأله نگاه می کنند و نتیجه بررسی کار خود را به صورت پایان نامه و رساله ارائه می دهند.

دکتر طهرانچی با بیان اینکه نظام برنامه های علمی، نظام پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی است، افزود: این دانشگاه با قدرت تحصیلات تکمیلی به حل مسائل سازمانی می پردازد و افتخار داریم در دهه فجر ۱۸ برنامه را که به طور کامل و جامع پیاده و آماده شده، در اختیار ۶۰ هزار دانشجوی دکتری و ۷۰ هزار دانشجوی کارشناسی ارشد قرار دهیم.

وی ادامه داد: امروزه دوره ارائه خدمات از طریق آموزش گذشته و داده ارزش پیدا کرده است. نهادها و سازمان های پژوهشی از محل داده، درآمد کسب می کنند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: براساس راهبرد ۵ سند اسلامی شدن دانشگاه، باید طراحی سازوکار ضابطه مند کردن تصویب موضوعات پایان نامه ها در چارچوب نظام موضوعات پژوهشی کشور، طراحی بانک جامع اطلاعات پژوهش ها، هدایت پایان نامه‌ها و رساله های دانشجویان تحصیلات تکمیلی به پروژه های مسأله محور و مورد نیاز جامعه مبتنی بر ارزش های اسلامی در بخش های صنعتی، اقتصادی، کشاورزی و … حمایت از پایان نامه های مسأله محور و اثربخش مرتبط با نیازهای کشور و بهره گیری از نتایج و یافته های پژوهشی و پایان نامه ها و رساله ها در دستور کار دانشگاه ها از جمله دانشگاه آزاد اسلامی قرار گیرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: سال آینده در دهه فجر مجموعه سمینارهای برنامه های علمی و ۱۸ همایش ملی خواهیم داشت که محققان در این همایش ها به ارائه پایان نامه های دفاع شده در نظام پایش آزاد می پردازند.

دکتر طهرانچی خاطرنشان کرد: دانشگاه ها نمی توانند قبل از داشتن برنامه علمی، خود را سازمان پژوهشی بدانند. سازمان آموزشی پژوهشی، سازمانی است که پیوستگی آموزش و پژوهش دارد و پژوهش آن نیز برنامه دارد.

عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: پیچیدگی دنیا زمان پژوهش های انفرادی را پشت سر گذاشته است. نمی‌توانیم با تک پژوهش‌ها مسائل دنیای امروز را پاسخ دهیم. پژوهش‌ها باید چند وجهی و سازمانی باشد. دورانی که پژوهش های انفرادی می توانست حل مسأله داشته باشد، گذشته است. هر مسأله ای را باید از ابعاد سخت و نرم به آن بنگریم و بررسی کنیم. دیگر حل مسأله یک سویه نداریم.

وی خطاب به مجریان برنامه علمی و رؤسای دبیرخانه پایش آزاد گفت: باید دانشگاه آزاد اسلامی را به سازمان حل مسأله تبدیل کرد و دانشگاه آزاد اسلامی می تواند نخستین دانشگاه حل مسأله در کشور باشد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر اینکه مشکل جوانان ایرانی در آموزش عالی، شغل و کارآمدسازی است نه سواد، اظهار داشت: برنامه علمی در ساختار جدید دانشگاه آزاد اسلامی جایگاه بسیار جدی و مهمی دارد و تلاش این دانشگاه ارتباط و پیوند بین دانشجویان و اساتید با صنعت است.

دکتر طهرانچی در پایان گفت: اگر می خواهیم دانشگاهی توانمند در حل مسائل کشور، قدرتمند و پاسخگو به نیاز جامعه داشته باشیم، باید برنامه های علمی را جدی بگیریم و با خلاقیت پیش برویم.

به اشتراک بگذارید : | | |