شما اینجا هستید   |

    اخبار : اجرای نظام هوشمند و یکپارچه داده در دانشگاه آزاد اسلامی
اجرای نظام هوشمند و یکپارچه داده در دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر طهرانچی در جلسه توسعه شبکه علمی هوشمند تأکید کرد

اجرای نظام هوشمند و یکپارچه داده در دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: انضباط‌ بخشی در فعالیت‌های دانشگاه مبتنی بر مدیریت یکپارچه داده ها و اطلاعات می تواند تصمیم گیری های مدیریتی در سطح کلان دانشگاه، استان ها و واحد های دانشگاهی را بیشتر اثر بخش کند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در دومین جلسه طرح توسعه شبکه علمی هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی که با حضور حوزه ها و همکاران مجری طرح برگزار شد، گفت: مدیریت دانش به ‌عنوان یکی از ارکان مهم و کلیدی در تصمیم گیری‌های دانشگاه همواره مورد نظر است و با توجه به ساختار شبکه ای دانشگاه در کشور که یک مزیت اساسی است، لازم است در ستاد مرکزی دانشگاه برنامه ریزی لازم برای کاهش تمرکز گرایی اداری و افزایش یکپارچگی سیستمی صورت پذیرد.

دکتر طهرانچی در این جلسه تأکید کرد: انضباط‌ بخشی در فعالیت‌های دانشگاه مبتنی بر مدیریت یکپارچه داده ها و اطلاعات می تواند تصمیم گیری های مدیریتی در سطح کلان دانشگاه، استان ها و واحد های دانشگاهی را بیشتر اثر بخش کند.

وی ادامه داد: نمونه بارز این مدیریت یکپارچه داده ها در سامانه پژوهشیار است که به صورت برخط می توان مساله های طرح شده در نظام پژوهشی دانشگاه را به طور اثر بخش رصد و پایش کند. اطلاعات ارزشمند حاصل از این سامانه در نظام آموزش و پژوهش کشور پیشرو و منحصر به فرد بوده و مبین کارآمدی شبکه علمی هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: در این راستا می طلبد با طراحی یک مدل مهندسی ساختار داده بتوان افزایش ارتباط و یکپارچگی داده در سایر سامانه های دانشگاه را در جهت کسب دانش و اثربخشی بیشتر در حل مسایل جامعه افزایش داد. اجرای این طرح هم‌ روندسازی فرآیندها و فعالیت‌های اجرایی، چابک سازی و سرعت بخشیدن به فرآیند تصمیم‌گیری، بهبود نظارت‌های سازمانی، توسعه مدیریت و بهبود انضباط ‌بخشی در اجرای قوانین و مقررات حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، اداری- مالی و دیگر حوزه‌های دانشگاه را فراهم می آورد.

دکتر ایمان عطارزاده مجری طرح توسعه شبکه علمی هوشمند دانشگاه، چالش های عدم یکسان سازی و انسجام داده ها که سبب بروز مشکلاتی در حوزه های مختلف به ویژه امور آموزشی واحد های دانشگاهی که سبب افزایش حجم کاری غیر اثر بخش حوزه های دانشگاه شده است را مطرح کرد.

وی با بیان اینکه با اجرای طرح نظام هوشمند و یکپارچه داده در دانشگاه آزاد اسلامی می توان بسیاری از این مشکلات را مرتفع کرد، گفت: در فاز اول طرح مذکور، اولویت یکسان‌سازی و یکتاسازی اسامی، سرفصل رشته‌ها، کد رشته‌ها و اطلاعات دروس در تمامی واحدهای دانشگاهی مورد نظر است که با همکاری حوزه های سنجش و پذیرش دانشگاه، حوزه فناوری اطلاعات و شبکه علمی دانشگاه و حوزه برنامه ریزی درسی معاونت های موضوعی درحال اقدام است.

آقای جوادی مدیرکل دفتر برنامه و بودجه دانشگاه در ادامه گزارشی از نبود نظارت جامع و نظام یکپارچه آماری در حوزه برنامه و بودجه دانشگاه ارائه کرد و گفت: لازم است در راستای توجه به عدالت اجتماعی و حمایت از واحد های دانشگاهی در استان های کم برخوردار تمهیداتی در خصوص اجرای مدل تطبیق پذیری شهریه ها صورت پذیرد.

در این جلسه مقرر شد طرح نظام هوشمند و یکپارچه داده در دانشگاه آزاد اسلامی در جهت افزایش یکپارچگی داده ها و ارتباط هدفمند و کاربردی بین سامانه های دانشگاه برنامه ریزی و اجرا شود. نتایج ارزشمند اجرای این طرح می تواند ارتقای جایگاه علمی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی در کشور را به همراه داشته باشد.

به اشتراک بگذارید : | | |