شما اینجا هستید   |

    اخبار : جلسه هیأت امنای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان برگزار شد
شصت و ششمین جلسه هیأت امنای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر طهرانچی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، شصت و ششمین جلسه هیأت امنای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی به ریاست دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی و با دستور کار ارائه گزارش عملکرد باشگاه در یک سال گذشته، بررسی طرح های هدا، فطرت، شبکه دانایی و راه اندازی باشگاه های تخصصی براساس سامانه پژوهشیار و طرح بورسیه استعدادهای درخشان دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

دکتر طهرانچی در این جلسه گفت: باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان یک ظرفیت در دانشگاه آزاد اسلامی است. همانطور که دولت ظرفیت بنیاد ملی نخبگان را در اختیار دارد، دانشگاه آزاد اسلامی نیز سالها پیش این ظرفیت را ایجاد کرد و در این سالها مسیر پرفراز و نشیبی را طی کرده و اکنون در مسیر پرورش نخبگان و حمایت از پژوهشگران جوان قرار دارد.

وی با بیان اینکه باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی باید کانون پرورش و بارورسازی استعداد جوانان باشد، اظهار داشت: برای تحقق این هدف در دوره جدید هیأت امنای باشگاه، دو طرح راه اندازی انجمن های علمی و ایجاد تیم های تخصصی پژوهشگر را در دستور کار قرار دادیم. انجمن های علمی بستری خواهد بود که در آن پژوهشگران جوان برای فعالیت و رشد استعدادهای خود آماده می شوند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: در ادامه فعالیت های طرح پایش و سامانه پژوهشیار، براساس هر یک از موضوعات و چالش های تعیین شده، تیم های تخصصی پژوهشگر مبتنی بر موضوع پایان نامه و رساله خود تشکیل می شود که این تیم ها از سراسر کشور حول یک موضوع پژوهشی در ابعاد مختلف کار می کنند. به عنوان نمونه تاکنون بیش از ۱۱۰ پژوهشگر در حوزه های مختلف ادبیات، حقوق، مدیریت، معماری، هنر و… به موضوع دفاع مقدس پرداخته اند و روی آن کار می کنند که می توان همه آنها را در قالب تیم های تخصصی و از طریق فضای مجازی ساماندهی کرد.

دکتر طهرانچی در پایان ابراز امیدواری کرد که با برنامه ریزی های جدیدی که در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی انجام می شود، شاهد رشد روزافزون آن باشیم.

در این جلسه، کلیات طرح بورس تحصیلی استعدادهای درخشان در دانشگاه آزاد اسلامی و ایجاد صندوق اعطای بورس تحصیلی به استعدادهای برتر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد اساسنامه این صندوق تهیه و در جلسات آتی مورد بررسی بیشتر و تصویب قرار گیرد.

به اشتراک بگذارید : | | |