شما اینجا هستید   |

    اخبار : تحول در دانشگاه آزاد اسلامی می‌تواند در آموزش عالی کشور تحول جدی ایجاد کند

حیای رشته‌های مهندسی، تصریح کرد: تعداد دانشجویان مهندسی و فناوری هر کشور، قدرت اقتصاد دانش بنیان آن را تعیین می‌کند اما در کشور ما شاهد کاهش رغبت جوانان به رشته‌های ریاضی فیزیک هستیم به طوری که تنها ۱۲ درصد از شرکت‌کنندگان در کنکور، در رشته ریاضی هستند و اگر این روند ادامه پیدا کند، به کاهش تعداد دانشکده‌های مهندسی می‌انجامد. بنابراین یکی از برنامه‌های جدی دانشگاه آزاد اسلامی، احیای رشته‌های مهندسی است. دانشگاه آزاد اسلامی با اجرای موفق طرح پویش، نشان داد که می‌توان رشته‌های فنی مهندسی را احیا کرد. به عنوان نمونه رشته مهندسی شیمی واحد زنجان که سال‌ها تعطیل شده بود، با اجرای طرح پویش اشتغال احیا شد و اکنون بسیاری از صنایع شوینده متقاضی جذب دانشجویان رشته مهندسی شیمی این واحد شده‌اند.

عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه فرهنگ‌سازی در کنار بسترسازی، یک الزام مهم برای تحول است، گفت: یکی از اتفاقات جدیدی که در دانشگاه آزاد اسلامی رقم خورد، صدور «بیانیه نقش دانشگاه در تعلیم و تربیت اجتماعی» بود که پس از تدوین سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد و این رویکرد جدید دانشگاه است که به جای بخشنامه به مدیران، بیانیه به اعضای هیأت علمی می‌دهد، چرا که معتقدیم اراده فرد فرد مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی در نگاه تحولی مهم است و باید دانشگاه را در کنار هم بسازیم.

دانشگاه آزاد اسلامی به تعلیم و تربیت فرهنگی، اجتماعی و مهارتی دانشجویان توجه ویژه دارد

دکتر طهرانچی با بیان اینکه ماهیت علم و فناوری و دانشگاه تغییر کرده است، تصریح کرد: معتقدیم باید با غلبه بر بحران‌های پیش رو، کارکرد تربیتی محیط آموزش را احیا۴ کرده و از نگاه تک‌ساحتی به نگاه چندساحتی در مأموریت دانشگاه عبور کنیم چرا که به عقیده ما؛ علم تک‌ساحتی نیست و دانشگاه باید در کنار بینش، دانش و گرایش نیز به جوانان بیاموزد. دانشگاه آزاد اسلامی به تعلیم و تربیت فرهنگی، اجتماعی و مهارتی دانشجویان توجه ویژه دارد.

لازم به ذکر است پس از سخنرانی دکتر طهرانچی، عضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی سؤالات، پیشنهادات، مسائل و… خود را با رئیس دانشگاه آزاد اسلامی مطرح کردند.

به اشتراک بگذارید : | | |