شما اینجا هستید   |

    دسته: فعالیت ها

آرشیو مطالب : دسته: فعالیت ها

تعداد مطالب این دسته 8 عدد می باشد
خلاصه فعالیت های مدیریتی دکتر طهرانچی
1397-12-21

o      مشاور رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در پژوهش های علم و فناوری: ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۶ o      معاون پژوهش های علم و فناوری مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام: اسفند  ۱۳۹۲ – مرداد ماه۱۳۹۵ o      “معاون علمی آستان قدس رضوی از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ ” o      رئیس دانشگاه شهید بهشتی: […]

معاون پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶
1397-11-18
رئیس مرکز نشر دانشگاهی از آذر ۱۳۸۷ تا اردیبهشت ماه ۱۳۹۱
1397-11-18
معاون پژوهش های علم و فناوری مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام از مرداد ماه۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۷
1397-11-18
رئیس دانشگاه شهید بهشتی از اردیبهشت ۱۳۹۱ تا بهمن ۱۳۹۵
1397-11-18
معاون علمی آستان قدس رضوی از اسفندماه ۱۳۹۵تا مهرماه ۱۳۹۷
1397-11-18
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز و استان تهران از مرداد ۱۳۹۶ تا مهرماه ۱۳۹۷
1397-11-18
صفحه دانشگاهی دکتر طهرانچی
1397-11-02