شما اینجا هستید   |

    برچسب: شبکه خبر

برچسب زده شده با : شبکه خبر

برنامه ریزی برای اشتغال ۲۵ هزار دانشجو در صنعت
1400-03-18

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه مرحله دوم طرح پویش (اشتغال دانشجویان در صنایع) از مهر آغاز می‌شود، گفت: برای اشتغال ۲۵ هزار دانشجو در صنایع در حال برنامه ریزی هستیم.