شما اینجا هستید   |

    برچسب: نمایشگاه فن بازار

برچسب زده شده با : نمایشگاه فن بازار

دکتر طهرانچی از دومین نمایشگاه فن‌بازار دانشگاه آزاد اسلامی بازدید کرد
1397-11-14

دکتر طهرانچی از نمایشگاه فن‌بازار دانشگاه آزاد اسلامی در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی بازدید و با پژوهشگران و صاحبان طرح و محصول مستقر در این نمایشگاه گفت‌وگو کرد.