شما اینجا هستید   |

    برچسب ویدیو: دانشگاه آزاد سبزوار

آرشیو مطالب : برچسب ویدیو: دانشگاه آزاد سبزوار

ویدیو: نشست صمیمانه با کارکنان واحد سبزوار
1401-04-04

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در نشست صمیمانه با اعضای هیات علمی و کارکنان واحد سبزوار گفت: زمانی که مسئولیت دانشگاه را تحویل …