شما اینجا هستید   |

  : مروری بر زندگی‌نامه و کارنامه‌ی دکتر محمدمهدی طهرانچی

مروری بر زندگی‌نامه و کارنامه‌ی دکتر محمدمهدی طهرانچی


 •     سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی از مردادماه ۱۳۹۷ تا آبان ۱۳۹۷
 •     معاون علمی آستان قدس رضوی از اسفندماه ۱۳۹۵تا مهرماه ۱۳۹۷
 •     رئیس دانشگاه های آزاد اسلامی استان تهران از مرداد ۱۳۹۶ تا مهرماه ۱۳۹۷
 •     رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز از مرداد ۱۳۹۶ تا مهرماه ۱۳۹۷
 •     مشاور رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در پژوهش های علم و فناوری: ۱۳۹۵ تا مرداد ۱۳۹۶
 •     رئیس دانشگاه شهید بهشتی: اردیبهشت ماه ۱۳۹۱  تا بهمن ماه ۱۳۹۵
 •     معاون پژوهش های علم و فناوری مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام: اسفند  ۱۳۹۲ – مرداد ماه۱۳۹۵
 •      رئیس کمیته روابط بین دانشگاهی کمیسیون عالی همکاری های فناوری ایران و روسیه ۱۳۹۳ تا کنون
 •     رئیس کمیسیون  تخصصی علوم پایه شورای عالی عتف: ۱۳۸۹ تاکنون
 •     رئیس مرکز نشر دانشگاهی: ۱۳۸۷ تا۱۳۹۱
 •     معاون پژوهشی وفناوری دانشگاه شهید بهشتی :۱۳۸۴- ۱۳۸۶
 •     مدیر قطب علمی فوتونِیک دانشگاه شهید بهشتی: ۱۳۸۶ تا۱۳۹۲
 •     عضو هیات مدیره انجمن اپتیک و فوتونیک ایران۱۳۸۸ تا۱۳۹۲
 •     مجری طرح عمده فوتونیک موسسه آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی : ۱۳۸۲ – ۱۳۸۳
 •     رئیس گروه فیزیک دانشگاه پیام نور: ۱۳۷۷-۱۳۷۸
 •     عضو کمیته علمی مطالعات سند تحول راهبردی علم و فناوری کشور ۱۳۸۷-۱۳۸۸
 •      معاون اجرایی و برنامه ریزی دانشکده علوم دانشگاه شهید بهشتی: ۱۳۷۷-۱۳۷۸
 •      معاون پژوهشی پژوهشکده لیزر دانشگاه شهید بهشتی: ۱۳۸۲  -۱۳۸۴معاون تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم دانشگاه شهید بهشتی : ۱۳۷۸ -۱۳۸۲
 •     از موسسین پژوهشکده لیزر دانشگاه شهید بهشتی
 •     از موسسین دانشکده فناوری های نوین دانشگاه شهید بهشتی
به اشتراک بگذارید : | | |