شما اینجا هستید   |

    : تجارت کنکور ممنوع

برگزاری چهل کنکور، به مرور موجب شد در کنار آموزش عمومی، تجارتی به نام «تجارت کنکور» شکل گیرد و این تجارت کنکور باعث شد بنیان‌های آموزش‌های عمومی ما در معرض ویرانگی قرار بگیرد.
برای خروج از این بن بست که آموزش عمومی ما، آموزش و پرورش و سطح سواد دانش‌آموزان ما را مورد هجمه قرار داده است، راه حل‌هایی وجود دارد؛ باید از این وضعیت بیرون رفت، وضعیتی که چهل سال کتاب‌ها تقریبا ثابت است و سوالات شکل‌های متختلفی را به خود می‌گیرد و این بازار داغ تجارت کنکور را داغ‌تر می‌کند.
در سال‌های گذشته هر بار که شورای سنجش و

به اشتراک بگذارید : | | |