شما اینجا هستید   |

    : نشست صمیمانه با کارکنان واحد سبزوار

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در نشست صمیمانه با اعضای هیات علمی و کارکنان واحد سبزوار گفت: زمانی که مسئولیت دانشگاه را تحویل گرفتم، درآمد دانشگاه آزاد اسلامی سه سال پیاپی کاهش پیدا کرده بود و شرایط سختی در آن حاکم بود، اما با یاری خداوند متعال و انضباط‌بخشی و رفتار معقول، توانستیم درآمد دانشگاه را به دوبرابر افزایش دهیم.
دکتر طهرانچی افزود: این افزایش درآمد در حالی است که حتی یک مترمربع از زمین‌های دانشگاه را نفروختیم و به سمت تعدیل نیرو نیز نرفتیم.

وی خاطرنشان کرد: رویکرد این دانشگاه باعث شد روند کاهش جمعیت د

به اشتراک بگذارید : | | |