شما اینجا هستید   |

    : سخنرانی در مراسم استقبال از دانشجویان ورودی ۹۹

صحبت‌های دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم استقبال از نودانشجویان سال ۱۳۹۹

به اشتراک بگذارید : | | |