شما اینجا هستید   |

    : سخنرانی در مراسم از استقبال از ورودی‌های ۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی

صحبت‌های دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در مراسم استقبال از نودانشجویان سال ۱۳۹۹

به اشتراک بگذارید : | | |